Status of Ventilator Beds in AIIMS JODHPUR


S. No. Location of Ventilator Beds Total Ventilataor Beds Occupied Ventilator Beds Vacant Ventilator Beds
1 AICU 6 4 2
2 PICU 5 5 0
3 NICU 5 5 0
Last Updated On : 19-09-2019, 06:27:26 pm