Status of Ventilator Beds in AIIMS JODHPUR


S. No. Location of Ventilator Beds Total Ventilataor Beds Occupied Ventilator Beds Vacant Ventilator Beds
1 AICU 6 4 2
2 PICU 5 5 0
3 NICU 5 5 0
Last Updated On : 17-07-2019, 03:24:09 pm