13th ISACON WEST ZONE &
19th ISACON RAJASTHAN

1st - 3rd September 2017 | AIIMS, Jodhpur
Local Organizing Committee
PATRON

Dr. Sanjeev Misra
MENTORS

Dr M Panwar

Dr. K L Tulsiani

Dr.P Kachhawaha

Dr. V Joshi

Dr. L R Lodha

Dr. P Goyal

Dr. G S Lodha
CHIEF ORGANIZING CHAIRMEN ORGANIZING CHAIRMAN

Dr. Dilip Singh Chouhan

Dr. U D Sharma

Dr. Pradeep Bhatia

ORGANIZING SECRETARY JOINT ORG. SECRETARIES TREASURER

Dr. Manoj Kamal

Dr. Girish Mathur

Dr F S Bhati

Dr. Shilpa Goyal
CONFERENCE ADVISORS

Dr. Shobha Ujjwal

Dr. R K Solanki

Dr. M L Tak

Dr. S Maheshwari

Dr. Surendra Soni
CONFERENCE CO-ORDINATORS

Dr. Bharat Maheshwari

Dr. Kushal Kataria

Dr. Rakesh Karnawat

Dr. Kusum
SCIENTIFIC ADVISORS

Dr. Shobha Pareek

Dr. Manoj Parikh
SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr. Nikhil Kothari

Dr. Vikas Rajpurohit

Dr. Nitin Bhalla

Dr. Babita

Dr. Kamlesh Kumari

Dr. Priyanka Sethi

Dr. Vandana Sharma

Dr. Pooja Bihani

Dr. Pushpender

Dr. Sunit K Gupta
TRANSPORT & ACCOMODATION COMMITTEE

Dr. Geeta Singariya

Dr. Bharat Paliwal

Dr. Anju Agarwal

Dr. Gopal Maheshwari

Dr. Rajesh Jain

Dr. Gaurav Agarwal

Dr. Pratap Choudhary

Dr. Bhupendra Kumar

Dr. Nitesh Arora
RECEPTION COMMITTEE

Dr. Swati Chhabra

Dr. Sunaina

Dr. Manish Maheshwari

Dr. V S Rathore

Dr. Neelam Meena

Dr. Chanda Khatri

Dr. Shikha Soni

Dr. O P Suthar

Dr. Shilpi Verma

CATERING COMMITTEE

Dr. Sarita Janweja

Dr. Sadik Mohammed

Dr. Rakesh Kumar

Dr. Naveen Paliwal

Dr. Varun Kalla

Dr. Deepak Choudhary

Dr. Ravindra Singh

Dr. Pradeepika Gangwar

Dr. Rashmi Sayal
<